Wetenschappelijk Onderzoek

Micro Erray Lab 0608-31

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle artsen, arts-assistenten, artsen in opleiding, laboranten, PhD-studenten en onderzoekers die werkzaam zijn op een van afdelingen van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Hoe dien ik een aanvraag in? 

U kunt via de Project Portal Sophia een aanvraag indienen (in het Engels). We adviseren u om de aanvraag via de Google Chrome webbrowser in te vullen.

Dient u zich nog te registreren voor de portal?

Registreren 

Heeft u zich al geregistreerd voor de portal?

Inloggen 

Aanvraagperiode

De deadline voor het indienen van een finale aanvraag via de Project Portal Sophia is 11 september 2020.

Beoordeling

Een internationaal comité van artsen buiten het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis (de Wetenschappelijke Advies Raad) toetst onafhankelijk de aanvragen. Daarna worden de best beoordeelde projecten gesteund die passen binnen de begroting van het Sophia Fonds.

Toetsing

Toetsing door een afdelingshoofd 

 1. Via de Project Portal Sophia dient u uw aanvraag in bij het door u geselecteerde afdelingshoofd. 
 2. Het afdelingshoofd zal beoordelen of de aanvragen volledig zijn ingevuld en of de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria (subsidieaanvragen dienen bijvoorbeeld betrekking te hebben op kinderen). Via e-mail ontvangt u hierover terugkoppeling. 

De afdelingshoofden zijn:

 • Prof. dr. R.M.H. (René) Wijnen, afdelingshoofd Kinderchirurgie;
 • Prof. dr. E.H.H.M. (Edmond) Rings, afdelingshoofd Kindergeneeskunde;
 • Prof. dr. M.H.J. (Manon) Hillegers, afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie.

Toetsing door de Wetenschappelijke Advies Raad

Als meer dan twintig aanvragen worden ingediend, maakt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een preselectie. Op basis van een eerste beoordeling door de WAR zullen de indieners van de twintig projecten met de hoogste score worden uitgenodigd een presentatie te houden voor de WAR in november van het betreffende jaar.

Van tevoren wordt geen verdeling gemaakt tussen het aantal projecten dat is ingediend door jonge onderzoekers en postdoctorale- of PhD-projecten.

In november komen de WAR-leden samen in Rotterdam. De geselecteerde onderzoekers krijgen in een presentatie van maximaal tien minuten de mogelijkheid hun project te presenteren aan de WAR. De WAR-leden kunnen daarna enkele vragen stellen aan de onderzoeker(s).

Wederom beoordelen de WAR-leden de twintig projecten en brengen zij advies uit aan het bestuur van het Fonds. Op basis van deze definitieve beoordelingen buigt het bestuur van de Sophia Stichtingen zich over het budget dat bepalend is voor het aantal projecten dat in aanmerking komt voor subsidie.

De aanvragen worden op vijf elementen beoordeeld: innovation, impact, study design, feasibility, cost and gain for the Fund. 

De Wetenschappelijke Advies Raad

 • Prof. dr. J.P. (Johan) Mackenbach, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam; voorzitter per 1 januari 2018;
 • Prof. dr. J.M. (Jan Maarten) Wit, Emeritus Professor of Pediatrics, Leiden University Medical Center, lid sinds 2016;
 • Prof. dr. S.D. Davis (Stephanie), Associate Professor of Pediatrics – UNC School of Medicine, North Carolina, lid sinds 2016.
 • Prof. dr. P. (Philip) Shaw, Principal Investigator – National Human Genome Research Institute (NHGRI), Washington, lid sinds 2017;
 • Prof. dr. B.M. (Benno) Ure, Surgeon-in-Chief and Professor of Pediatric Surgery – Hannover Medical School, lid sinds 2019;
 • Prof. dr. M. (Martine) Vrijheid, Research Professor – Global Health Institute (ISGlobal), Barcelona, lid sinds 2020;
 • Prof. dr. R. (Ronald) de Groot, Emeritus Professor of Pediatrics – Radboud University Medical Center Nijmegen, lid sinds 2020.

Toekenningsprocedure

Als uw aanvraag wordt gehonoreerd door het bestuur, krijgt u toestemming per 1 januari 2021 te starten met het project. U ontvangt ook informatie over de voorwaarden van de subsidieverstrekking.

Toelichting subsidieprogramma

In onderstaand document is een verdere toelichting op het subsidieprogramma van wetenschappelijke projecten opgenomen.

Toelichting 

Contact & support

Madelief Mac Lean (projectmedewerker)
Telefoon: 010 – 70 (41312)
E-mail: projectaanvraag@vriendensophia.nl