Wetenschappelijk Onderzoek

Door inkomsten uit het vermogen van het Sophia Fonds kunnen we al vele jaren wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. Dit resulteert niet alleen in de beste zorg voor zieke kinderen, maar maakt soms ook de weg vrij naar Europese subsidies.

Micro Erray Lab 0608-31

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle artsen, arts-assistenten, artsen in opleiding, laboranten, PhD-studenten en onderzoekers die werkzaam zijn in het Erasmus MC kunnen een subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderen.

Hoe dien ik een aanvraag in? 

Jaarlijks kunt u in de periode mei – augustus via de Project Portal een aanvraag indienen (in het Engels). We adviseren u om de aanvraag via de Google Chrome webbrowser in te vullen.

Dient u zich nog te registreren voor de portal?

Registreren 

Heeft u zich al geregistreerd voor de portal?

Inloggen 

Aanvraagperiode

De deadline voor het indienen van een finale aanvraag via de Project Portal Sophia is 28 augustus 2023. Dit is inclusief goedkeuring van het betreffende afdelingshoofd. Houd hierbij rekening met de zomervakantieperiode van de afdelingshoofden.

Beoordeling

Een internationaal comité van artsen buiten het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis (de Wetenschappelijke Advies Raad) toetst onafhankelijk de aanvragen. Daarna worden de best beoordeelde projecten gesteund die passen binnen de begroting van het Sophia Fonds.

Toetsing

Screening door een afdelingshoofd 

 1. Via de Project Portal dient u uw aanvraag in bij het door u geselecteerde afdelingshoofd. 
 2. Het afdelingshoofd zal beoordelen of de aanvragen volledig zijn ingevuld en of de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria (subsidieaanvragen dienen bijvoorbeeld betrekking te hebben op kinderen). Via e-mail ontvangt u hierover terugkoppeling. 

De afdelingshoofden zijn:

 • Prof. dr. R.M.H. (René) Wijnen, afdelingshoofd Kinderchirurgie;
 • Prof. dr. E.H.H.M. (Edmond) Rings, afdelingshoofd Kindergeneeskunde;
 • Prof. dr. M.H.J. (Manon) Hillegers, afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie;
 • Prof. dr. E.A.P. (Eric) Steegers, afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie

Toetsing door de Wetenschappelijke Advies Raad

Als meer dan twintig aanvragen worden ingediend, maakt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een preselectie. Op basis van een eerste beoordeling door de WAR zullen de indieners van de twintig projecten met de hoogste score worden uitgenodigd een presentatie te houden voor de WAR in november van het betreffende jaar.

Van tevoren wordt geen verdeling gemaakt tussen het aantal projecten dat is ingediend door jonge onderzoekers en postdoctorale- of PhD-projecten.

In november komen de WAR-leden samen in Rotterdam. De geselecteerde onderzoekers krijgen in een presentatie van maximaal tien minuten de mogelijkheid hun project te presenteren aan de WAR. De WAR-leden kunnen daarna enkele vragen stellen aan de onderzoeker(s).

Wederom beoordelen de WAR-leden de twintig projecten en brengen zij advies uit aan het bestuur van het Fonds. Op basis van deze definitieve beoordelingen buigt het bestuur van de Sophia Stichtingen zich over het budget dat bepalend is voor het aantal projecten dat in aanmerking komt voor subsidie.

De aanvragen worden op vijf elementen beoordeeld: innovation, impact, study design, feasibility, cost and gain for the Fund. 

De Wetenschappelijke Advies Raad

De wetenschappelijke adviesraad wordt voorgezeten door prof. R.J. (Rutger Jan) van der Gaag, Chairman of the Advisory Council sinds 2023. De leden van de adviesraad zijn:

 • Prof. dr. B.M. (Benno) Ure, Surgeon-in-Chief and Professor of Pediatric Surgery – Hannover Medical School, lid sinds 2019;
 • Prof. dr. M.P. (Mikko) Pakarinen, Professor of Pediatric Surgery – HUS Helsinki University Hospital, lid sinds 2023;
 • Prof. dr. M. (Martine) Vrijheid, Research Professor – Global Health Institute (ISGlobal), Barcelona, lid sinds 2020;
 • Prof. dr. R. (Ronald) de Groot, Emeritus Professor of Pediatrics – Radboud University Medical Center Nijmegen, lid sinds 2020;
 • Prof. dr. N. (Neena) Modi, Professor of Neonatal Medicine – Imperial College London, England, lid sinds 2021;
 • Prof. dr. K. (Kerstin) van Plessen, Head Division Child and Adolescent Psychiatry – University Hospital of Lausanne, Switzerland, lid sinds 2021.

Toekenningsprocedure

Als uw aanvraag wordt gehonoreerd door het bestuur, krijgt u toestemming per 1 januari 2024 te starten met het project. U ontvangt ook informatie over de voorwaarden van de subsidieverstrekking.

Toelichting subsidieprogramma

In onderstaand document is een verdere toelichting op het subsidieprogramma van wetenschappelijke projecten opgenomen.

Toelichting 

Contact & support

Madelief Mac Lean (projectmedewerker)
Telefoon: 010 – 70 (41312)
E-mail: projectaanvraag@vriendensophia.nl