Welzijn

Als een kind opgenomen wordt in een ziekenhuis is dat niet niks. Weg van huis en de vertrouwde omgeving. In het Sophia wordt veel aandacht gegeven aan de psychosociale omstandigheden van kinderen en hun ouders. De Sophia Stichtingen ondersteunen projecten die het verblijf zo aangenaam mogelijk maken. Het is daarbij van belang dat een gezin zo goed mogelijk kan blijven functioneren in het ziekenhuis. En dat kinderen zich op intellectueel en psychosociaal vlak kunnen ontwikkelen terwijl ze (vaak voor lange tijd) in het ziekenhuis liggen. Het aanbieden van speelplekken en activiteiten draagt daaraan bij.

Kinderen knutselen voor Sophia 1013-11

Financiering

De Stichting Vrienden van het Sophia werft gelden voor projecten die zijn gericht op het welzijn van patienten en familieleden. 

Wie kan een aanvraag indienen?

Iedere medewerker van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Toetsingsprocedure

Voor een goede coördinatie van de welzijnsprojecten worden de ingediende projecten besproken met Inge van ’t Wout en Pien Beltman. Zij nemen geen beslissingen over de aanvraag maar adviseren wel over lopende projecten en prioriteiten in het ziekenhuis.

Indien de aanvraag betrekking heeft op de inrichting of aankleding van het ziekenhuis is het wenselijk als er voorafgaand aan het indienen van de aanvraag contact wordt opgenomen met Lizette Wolf.

Hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Vervolgens verstuurt u het formulier naar projectaanvraag@vriendensophia.nl. Download voor het indienen van de aanvraag ook de specifieke richtlijnen op het informatieformulier.

Download aanvraagformulier

Download informatieformulier

Start project 

Na goedkeuring zal Stichting Vrienden van het Sophia starten met de werving voor het project. De projectleider kan pas beginnen met de uitvoer van het project nadat hij of zij bericht heeft gekregen dat de benodigde gelden daadwerkelijk zijn ontvangen.

Facturen

Facturen ter declaratie kunnen worden ingediend via administratie@vriendensophia.nl. Vermeld uw projectnummer bij al uw correspondentie. Op de declaraties van speelgoed dient een handtekening van de projectleider te zijn opgenomen.

Contact & support 

Madelief Mac Lean (projectmedewerker)
Telefoon: 010 – 70 (41312)
E-mail: projectaanvraag@vriendensophia.nl