Jaarrekening/Verantwoording

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds en Stichting Vrienden van het Sophia (Sophia Stichtingen) willen eerlijk en open zijn en werken daarom met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. We maken gebruik van interne regels en regels vanuit de wet en de branche.

Pag-40-43-Ans vd Ploeg Kinderen 1009-46

Jaarrekeningen

ANBI status

Meerjarenbeleidsplan

Interne regels

De belangrijkst regels en het doel van onze Stichtingen zijn vastgelegd in onze statuten.

FIN Code Goed Bestuur

Het bestuur van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.