Jaarrekening/Verantwoording

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds en Stichting Vrienden van het Sophia (Sophia Stichtingen) willen eerlijk en open zijn en werken daarom met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. We maken gebruik van interne regels en regels vanuit de wet en de branche.

Pag-40-43-Ans vd Ploeg Kinderen 1009-46

Jaarrekeningen

ANBI status

Meerjarenbeleidsplan

Interne regels

De belangrijkst regels en het doel van onze Stichtingen zijn vastgelegd in onze statuten.