Sophia Fonds Talent Award

In aanvulling op de jaarlijkse mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor wetenschappelijk onderzoek wil het Sophia Fonds jonge talentvolle onderzoekers ondersteunen in hun ontwikkeling. Met deze reden lanceert het Sophia Fonds in 2023 een persoonsgebonden award:

De Sophia Fonds Talent Award.

Kinderen knutselen voor Sophia 1013-11

Financiering

De Sophia Fonds Talent Award biedt financiële ondersteuning (€ 50.000) aan jonge recent gepromoveerde talentvolle (arts-)onderzoekers met de potentie en intentie om een eigen onderzoekslijn in het Sophia op te gaan bouwen.

Het ondersteunen van deze talentvolle onderzoekers is voor het Erasmus MC Sophia een zeer waardevolle investering in de toekomst. Het betreft de toekomstige onderzoeksleiders die de potentie hebben het onderzoek naar de gezondheid van kinderen naar een hoger niveau te tillen.

De financiële ondersteuning mag worden aangewend om onderzoek te kunnen uitvoeren naast het (eventuele) klinische werk. En kan tevens worden ingezet als opstartsubsidie in het onderzoeksveld.

Wie kan een aanvraag indienen?

Kandidaten voor de award zijn jonge gepromoveerde talentvolle onderzoekers, die een aanstelling hebben in het Erasmus MC (of die door deze award een aanstelling krijgen) met de potentie en intentie om een eigen onderzoekslijn op te bouwen in het Sophia Kinderziekenhuis. Voorwaarden zijn:

 • Werkzaam in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis;
 • Tot 3 jaar na promotie (uitstel mogelijk vanwege opleiding, zorgtaken of ziekteverlof);
 • Tot een leeftijd van maximaal 40 jaar;
 • Het is wenselijk dat de verworven kennis binnen het Erasmus MC-Sophia wordt uitgedragen gedurende een periode van tenminste 3 jaar, aansluitend op het verkrijgen van de Sophia Fonds Talent Award.
 • Daarnaast moet de kandidaat bereid zijn om Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds te ondersteunen als ambassadeur. Dit houdt in dat we je kunnen vragen om op evenementen of bij bedrijfsbezoeken een presentatie te houden voor potentiële donateurs.

Hoe dien ik een aanvraag in?

De aanvraag voor de Sophia Fonds Talent Award bestaat uit 5 elementen en dient in het Engels te worden ingediend.

 1. Voorblad (zie bijlage 1);
 2. Narrative CV van de kandidaat;
 3. Onderzoeksvoorstel, inclusief begroting – maximaal 3A4 (zie bijlage 2);
 4. Aanbevelingsbrief van afdelingshoofd met garantie op goede inbedding van de onderzoeker op de afdeling;
 5. Kort filmpje (max. 5 minuten) waarin de kandidaat zich voorstelt, uitleg geeft over zijn/haar werk (of eventueel onderzoek) en onderbouwt waarom hij/zij de Sophia Fonds Talent Award moet winnen. Het filmpje dient goed te begrijpen zijn voor niet-medici. Bij voorkeur in het Nederlands, mag in het Engels.

De vier eerste elementen dienen in één PDF bestand te worden gemaild naar projectaanvraag@vriendensophia.nl.
Het filmpje mag los worden toegestuurd via WeTransfer. Deadline indienen aanvraag: 6 maart 2023.

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld door een Adviesraad. Daarnaast zal een publieksstem vanuit de Kinderadviesraad en het Sophia Fonds worden gegeven op basis van de ingezonden filmpjes. De Adviesraad bestaat uit onderstaande leden. Deze leden worden voor maximaal vijf jaar aangesteld, daarna zullen nieuwe leden in de commissie plaatsnemen.

 • Prof. dr. H.A.W.M. (Harm) Tiddens (voorzitter) – kinderarts-pulmonoloog
 • Prof. dr. R.J. (Robbert) Rottier – Principal Investigator lung development group
 • Dr. J. (Janine) Felix – epidemioloog kindergeneeskunde
 • Dr. K. (Karolijn) Dulfer – universitair docent, Intensive Care Kinderen, Kinderchirurgie
 • Dr. P. (Pim) Pijnappel – hoofd moleculaire stamcel biologie groep
 • Dr. P. (Philip) Dekoninck – gynaecoloog-perinatoloog
 • Drs. E. (Esther) Mesman – GZ-psycholoog, onderzoeker Kinder- en Jeugd Psychiatrie/Psychologie

Contact & support 

Madelief Mac Lean (projectmedewerker)
Telefoon: 010 – 70 (41312)
E-mail: projectaanvraag@vriendensophia.nl