Publieksdag Kind van ouder met Psychische Problemen

Op zaterdag 17 september vond de Publieksdag Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) plaats. Onderzoekers en zorgprofessionals van het Erasmus MC Centrum voor KOPP kijken terug op een positieve dag waarin volop interactie met het publiek, wetenschappers en zorgprofessionals mogelijk was. Ruim 100 mensen namen deel aan deze dag.

Kinderen van een ouder met een ernstige psychiatrische stoornis (denk aan bijvoorbeeld depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie) hebben een groot risico op het ontwikkelen van psychische problemen. In Nederland groeit 1 op de 6 kinderen op met een ouder met psychische problemen.

Tijdens de publieksdag zijn recente onderzoeksresultaten gedeeld met deelnemers van wetenschappelijk onderzoek, pati├źnten en overige ge├»nteresseerden. Naast wetenschap, zijn er ervaringsverhalen gedeeld en zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Ook is de website gelanceerd waar patienten meer informatie kunnen vinden: https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/Centrum-voor-Kinderen-van-Ouders-met-Psychiatrische-Problemen