Pediatrische pijnstilling na hartchirurgie

In Nederland worden jaarlijks 800 kinderen geopereerd aan een aangeboren hartafwijking. Twee derde van de operaties vindt plaats voor de leeftijd van drie jaar. Hoewel wereldwijd toenemend onderzoek wordt verricht naar adequate pijnstilling, is er maar weinig bekend over pijnbestrijding in kinderen na cardiochirurgie. Morfine is geassocieerd met veel bijwerkingen op vitale functies en er is toenemende zorg rondom de effecten van opiaten en anesthesie op het zich ontwikkelende brein. Een alternatief voor morfine – of een reductie ervan – is daarom wenselijk. Er is aangetoond dat morfine kan worden verminderd of vervangen door intraveneuze paracetamol na grote niet-cardiochirurgische operaties bij kinderen tot de leeftijd van twaalf maanden. Deze resultaten dienen te worden bevestigd in de cardiochirurgische populatie in combinatie met PK-data