Het stabiliseren van vroeggeboren kinderen voordat de navelstreng wordt doorgeknipt

De longen van vroeggeboren kinderen zijn nog onrijp, waardoor de noodzakelijke ontplooiing van de longen bij de geboorte moeizamer verloopt. Veel vroeggeboren kinderen hebben dan ook direct hulp van de kinderarts nodig bij het ademen.

In de praktijk wordt bij vroeggeboren kinderen op dit moment eerst de navelstreng doorgeknipt. Daarna wordt het kind naar een aparte ‘opvangtafel’ gebracht waar de kinderarts het kan helpen met de ademhaling. Mogelijk is het gunstiger om deze volgorde om te draaien: dus eerst de baby helpen met de ademhaling en daarna de navelstreng doorknippen. Om deze volgorde (‘fysiologisch afnavelen’) mogelijk te maken is in Leiden een nieuwe ‘opvangtafel’ ontwikkeld, de Concord. Een belangrijk bijkomend voordeel van de Concord is dat de baby langer dicht bij moeder kan blijven.
In dit onderzoek, gezamenlijk opgezet in Leiden en Rotterdam, wordt onderzocht of de nieuwe ‘opvangtafel’ daadwerkelijk geschikt is en of deze nieuwe benadering uiteindelijk gunstig is voor vroeggeboren kinderen. De eerste twee delen van het onderzoek zijn inmiddels afgerond en de resultaten hiervan zijn positief. In 2019 is gestart met een groot landelijk onderzoek onder meer dan 600 vroeggeboren kinderen. De resultaten hiervan worden over ongeveer 2 jaar verwacht.