Hersenfuncties en aandachtsprocessen bij meisjes en jonge vrouwen met anorexia nervosa

Het BRAVE-onderzoek richt zich op het bestuderen van hersenfuncties en aandachtsprocessen bij negentig meisjes en jonge vrouwen van 12-22 jaar met anorexia nervosa en bij negentig gezonde jongeren met vergelijkbare leeftijd en onderwijsniveau.

Metingen vinden plaats via (f)MRI, neuropsychologische taken, eye-tracking en een aantal maten die de fysieke gezondheid in kaart brengen. De metingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd, maar in elk geval binnen twaalf maanden na de diagnose. Een jaar later herhalen we de metingen.

De aanleiding voor dit onderzoek is dat behandelaren op het moment van de diagnose anorexia nervosa moeilijk kunnen inschatten hoe lang het behandeltraject van een jongere zal zijn. Het doel van dit onderzoek is ten tijde van de diagnose beter te kunnen inschatten welke meisjes relatief snel beter zullen worden en welke meisjes langere behandeling nodig zullen hebben. Daarnaast zouden we behandelmethodes willen optimaliseren. De studie bevindt zich in de fase van dataverzameling en wij verwachten de eerste resultaten te publiceren in 2020.

Gerelateerd nieuws:

Nieuwe website Sophia Fonds!

Welkom op de nieuwe website van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds!
LEES MEER