Fix It While It’s Made

Aangeboren afwijkingen van de nieren en urinewegen (Engels: CAKUT) zijn wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van nierfalen op de kinderleeftijd. De prognose hierbij hangt sterk af van het aantal nierfilters (nefronen) dat gevormd wordt tijdens de zwangerschap. Onze kennis over de mechanismen achter deze nefrogenese is beperkt en vooral afkomstig uit proefdiermodellen. Het doel van dit project is om m.b.v. nierorgano√Įden (3¬≠dimensionele structuren die in het laboratorium gemaakt kunnen worden met menselijke stamcellen) de mechanismen achter normale en afwijkende nierontwikkeling te ontrafelen en zo nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen, waardoor nefrogenese hersteld, behouden of zelfs verlengd kan worden bij CAKUT.