Development and validation of a Paediatric Early Warning Score

Development and validation of a Paediatric Early Warning Score for use in the emergency department: a multicentre study

Background Paediatric Early Warning Scores (PEWSs) are being used increasingly in hospital wards to identify children at risk of clinical deterioration, but few scores exist that were designed for use in emergency care settings. To improve the prioritisation of children in the emergency department (ED), we developed and validated an ED-PEWS.

Interpretation The proposed ED-PEWS can assist in identifying high-urgency and low-urgency patients in the ED, and improves prioritisation compared with existing PEWSs.

Als arts-onderzoeker werkt Joany Zachariasse binnen de spoedzorg onderzoekslijn van de afdeling algemene kindergeneeskunde aan het Eramus MC – Sophia Kinderziekenhuis.

In 2013 startte het promotieonderzoek: het TrIAGE project, ‘Triage Improvements Across General Emergency Departments’. Dit onderzoek was een Europees project wat was geïnitieerd vanuit het Erasmus MC en werd uitgevoerd in vijf verschillende landen. Het doel van dit project was het verbeteren van het bestaande Manchester Triage Systeem en het evalueren van nieuwe methoden voor triage van kinderen op de spoedeisende hulp.

In 2015 heeft het Sophia Fonds een subsidie verstrekt ter ondersteuning van een onderzoeksstage die plaats zou plaats vinden aan het Harvard Center for Biomedical Informatics (DBMI). Het doel van de stage was om de kennis voor het promotieonderzoek, die gestart was in 2013, te vergroten en ervaring op doen om nieuwe methodes toe te kunnen passen in de praktijk.

Recent deelde Joany Zachariasse de publicatie over dit onderzoek. Interesse? Klik hier.