De overgang van KJP naar VP voor jongeren met psychische aandoeningen

Het huidige zorgstelsel, met een scheiding tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) en de volwassenen psychiatrie (VP), belemmert continuïteit in zorg. Deze scheiding vormt de zwakste schakel in een keten waar deze het meest robuust zou moeten zijn: in de transitieperiode van de adolescentie naar de volwassenheid, een periode waarin zich de ernstigste psychische stoornissen manifesteren die in de volwassenheid kunnen leiden tot ernstige beperkingen of de dood. Door deze piek in de ontwikkeling van ernstige psychische stoornissen en de problemen in het herkennen van vroege uitingen van deze problemen, bestaat er een risico dat de scheiding tussen de VP en de KJP de psychische gezondheid en het potentieel van deze jongeren ernstig nadelig beïnvloedt. Deze studie beoogt het in kaart brengen van zorgpaden van jongeren met een risico op ernstige psychische stoornissen die in zorg zijn binnen de KJP en op het punt staan volwassen te worden, met het doel voor hen de kloof tussen de KJP en de VP te overbruggen.