De associatie tussen polygene risicoprofielen voor psychische stoornissen en MRI-metingen van de hersenen

Het  hoofddoel van deze studie is verschillen in hersenstructuur te identificeren als een functie van het genetische risicoprofiel voor psychische stoornissen. We zullen gebruikmaken van de beschikbare MRI-gegevens in het Generation-R-cohort en zullen toegang hebben tot de resultaten van de grootste genetische analyses die momenteel beschikbaar zijn. De algemene hypothese is dat personen met een hoog polygenisch risico op psychische stoornissen meetbare verschillen in hersenstructuur vertonen, hoewel de ziekte zelf (nog) niet manifest is.