A bedside parent dashboard

Jaarlijks worden 1600 kinderen opgenomen op de Intensive Care Kinderen (ICK) van het Erasmus MC. Ook al verschilt de reden van opname, alle
kinderen hebben een levensbedreigende ziekte of aandoening en hebben daarvoor intensieve zorg nodig om te overleven. Een ICKĀ­opname is
daarom een zeer traumatische gebeurtenis voor zowel kinderen als hun ouders/verzorgers.

Jaarlijks ontwikkelt 30% van de ouders van kinderen opgenomen op de Intensive Care Kinderen (ICK) posttraumatische stress symptomen
(PTSS) na ontslag. Ouders die extreme stress ervaren tijdens de ICK opname, mede door de verminderde ervaren controle in de situatie, ontwikkelen vaker PTSS. Het ouderdashboard toont ouders realĀ­time, begrijpelijke informatie over de medische status van hun kind in de context van de zorgdoelen.
Daarnaast kunnen ouderes vragen noteren. Het ouderdashboard wordt besproken in het dagelijks overleg tussen zorgverleners en ouders.

In het huidige gerandomiseerde onderzoek wordt getoetst of een ouderdashboard acute stress, tevredenheid met informatievoorziening en PTSS uitkomsten in ouders verbetert.