Organisatiestructuur

Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. De overheid en de zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij aan de ­financiering van behandelingen. Maar voor een optimale begeleiding van patiënten, onderzoek naar oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden, onderwijs en ontspanning, zijn aanvullende middelen nodig.

Aan het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis zijn twee stichtingen verbonden die zich hiervoor inzetten en die in het ziekenhuis gevestigd zijn; de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds en de Stichting Vrienden van het Sophia. Wij willen voor kinderen en ouders het verschil maken. Dat doen we door de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, innovatie en projecten die zich richten op het welzijn van patiënten en hun familieleden.

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds

De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds beschikt over een eigen vermogen. Lees meer over het ontstaan hiervan onder historie. Het Fonds heeft als doelstelling te investeren in wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Om dit op lange termijn te kunnen waarborgen wordt het vermogen beheerd met een lange termijn visie. Jaarlijks worden door het Fonds een aantal subsidie aanvragen gehonoreerd.

Stichting Vrienden van het Sophia

Stichting Vrienden van het Sophia zet zich dagelijks in om actief donaties en fondsen te werven ten bate van projecten in het Sophia. Stichting Vrienden doet dit door de organisatie van evenementen en acties zoals Sporten voor Sophia, Sophietjes verjaardag en Lichtjes voor Sophia. Daarnaast wordt er steun ontvangen van (bedrijfs)vrienden, inkomsten vanuit nalatenschappen en vele initiatieven van particulieren en bedrijven die het Sophia Kinderziekenhuis een warm hart toedragen.

De Stichtingen kennen een personele unie. Zowel medewerkers als bestuurders zijn voor beide Stichtingen actief.

Medewerkers Sophia Stichtingen

Projectbeheer en administratie Fondsenwerving
Laura van Roon
manager bedrijfsvoering
Inge Valkis
directeur
Madhoe Sankersing
financieel administratief medewerker
Carol Smit
projectmedewerker fondsenwerving
Madelief Mac Lean
projectmedewerker
Chrisje Seijkens en Merel van der Mark
medewerker communicatie en fondsenwerving
Gertjan Bosman
projectmanager fondsenwerving
Colette Bolomey en Jacqueline Verschoor
relatiemanager

Bestuur

Het bestuur van de Sophia Stichtingen oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Mr. J.B. (Joan) van Marwijk Kooy, General Counsel HAL Investments Rotterdam; voorzitter
Dhr. T. (Theo) de Rooij, Advisor D’este Management Services; penningmeester
Drs. E.P.G. (Marlies) Verschure, Digital Director; secretaris
Drs. A.H. (Anneke) Sanderse, Lid Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis; bestuurslid
Drs. M.M. (Margot) van Sluis-Barten, Directeur Utrechts Universiteitsfonds; bestuurslid