Transparantie

14 apr 2022

Jaarlijks ontvangt het Sophia Fonds feedback van aanvragers, afdelingshoofden en WAR leden over de procedure van de subsidieronde. In overleg bekijken we of het nodig is om aanpassingen te maken in de procedure of dat we meer duidelijkheid kunnen geven aan betrokkenen.

De Stichting Sophia kinderziekenhuis Fonds ondersteunt de missie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis: elk kind – ziek, of gezond met beperking –  heeft recht op de allerbeste zorg. Dat doen we door de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Jaarlijks organiseert het Sophia Fonds een subsidieronde met als doel het subsidiëren van kwalitatieve en innovatieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten waardoor wordt bijgedragen aan de best mogelijke zorg voor zieke kinderen.

Er kan financiering worden aangevraagd voor een young researcher, postdoc, PhD project of een pilot studie. Hiermee hoopt het Sophia Fonds jonge onderzoekers te ondersteunen en een extra zetje te geven aan innovatieve onderzoeksprojecten. Dit kan mogelijk de weg openen naar bijvoorbeeld een grotere (Europese) subsidie.

De subsidieronde is er voor alle medewerkers in het Erasmus MC, die een onderzoeksproject hebben die betrekking heeft op kinderen. Gelukkig weten afgelopen jaren steeds meer specialismen en afdelingen het Sophia Fonds te vinden.

Over de afgelopen 2 jaar zijn er aanvragen ontvangen van 32 verschillende specialismen. Daar zijn we ontzettend trots op! Logischerwijs komen de meeste aanvragen van Thema Sophia maar ook de andere Thema’s weten ons te vinden als het om kinderen gaat.

De goedgekeurde projecten in de afgelopen 2 jaar laten eveneens een breed beeld zien: Lab Kindergeneeskunde, Klinische genetica, Orthopedie, Lab Kinderchirurgie, Nefrologie, Cardiologie en Psychiatric populations en General populations van Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie.

Belangrijk om te benadrukken is dat de Wetenschappelijke Adviesraad onder de indruk is van de goede kwaliteit van de ingediende voorstellen. Zelfs voorstellen die in de eerste ronde afvallen worden zelden slecht beoordeeld. Waardevolle tip van de Adviesraad is om in het ingediende voorstel iets op te nemen over andere onderzoeken (wereldwijd) op het betreffende onderwerp en welke impact het onderzoek kan maken.

Indien een project door het Sophia Fonds is geselecteerd voor financiering, mag door de projectleider en het betreffende gehele onderzoeksteam het jaar daarna geen projectaanvraag worden ingediend. Er mag maximaal € 300.000 per project worden aangevraagd.

We kijken uit naar jullie nieuwe aanvragen! De subsidieronde is vanaf mei 2022 weer geopend.

Madelief en Laura