Research Fellowship dr. Jop Jans

21 jun 2021

Jaarlijks kent het Sophia Fonds een Research Fellowship toe voor maximaal 1 jaar. Doel hiervan is om jonge artsen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De Research Fellowship aanvraag van dr. Jop Jans met de titel ‘Establishing an ex vivo method to identify preterm newborns with a hyperinflammatory immune fingerprint’ is dit jaar gehonoreerd. Namens de Sophia Stichtingen nogmaals van harte gefeliciteerd dr. Jop Jans.

Te vroeg geboren baby’s hebben een hoog risico op het krijgen van een infectie, waarbij ze ernstig ziek kunnen worden van hun eigen ontstekingsreactie. In het onderzoeksvoorstel  van de IMPRESS studie wordt een methode ontwikkeld om te vroeg geboren baby’s met een overactief afweersysteem bij de geboorte te identificeren. Op deze manier willen we voorspellen welke baby ernstig ziek zal worden tijdens een infectie en hopen we ernstige infecties bij deze kwetsbare groep beter te kunnen behandelen in de toekomst. Tijdens zijn PhD-opleiding heeft dr. Jop Jans de kennis en expertise voor dit onderzoek opgedaan in het Radboud UMC Nijmegen en in het Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School in de Verenigde Staten. Er zal van mei 2021 tot juli 2022 aan het onderzoek worden gewerkt in het Laboratorium Kindergeneeskunde in samenwerking met dr. W. Unger van het laboratorium Kindergeneeskunde, de subafdeling Neonatologie en prof. A. van Rossum van de subafdeling infectieziekten/immunologie.

Ten aanzien van de subsidieprogramma’s wordt momenteel bekeken hoe deze het best kunnen worden ingericht. Om jonge onderzoekers op het gebied van wetenschappelijk onderzoek verder te stimuleren, zal de ‘Erasmus MC Sophia Young Talent Award’ worden geïntroduceerd. Deze award heeft tot gevolg dat de Research Fellowship ophoudt te bestaan.

We wensen dr. Jop Jans veel succes met de realisatie van zijn onderzoek!